Kringloopwinkel Vraag & Aanbod Wijchen

Goed Voor Elkaar!

Get Adobe Flash player

 Privacy Statement Stichting Vraag & Aanbod

 1. Introductie

In dit document wordt aangegeven hoe Stichting Vraag & Aanbod (verder te noemen de Stichting) persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens is de Stichting.

 

De Stichting is de beheerder van de website www.kringloopwinkelwijchen.nl.

De Stichting zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar medewerkers en de bezoekers van haar website. De persoonsgegevens van medewerkers en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

De Stichting houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 1. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot het bezoeken van de website van de Stichting worden niet verzameld. Wel kunnen bezoekers gegevens achterlaten en deze gegevens worden gelijk elke andere informatie verwerkt

Persoonsgegevens worden door de Stichting verzameld voor de onder punt 3. vermelde doeleinden. Deze gegevens staan de Stichting ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende aanmeldformulier van de Stichting, dan wel op andere wijze, bijvoorbeeld gegevens uit uw C.V. of een motivatiebrief kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens, zoals de NAW-gegevens en het e-mailadres.

 

 

 1. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

 

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitoefenen van de doelstellingen van de Stichting, inclusief maar niet beperkt tot
 1. om contact met u te kunnen opnemen;
 2. om u informatie te sturen;
 3. het faciliteren en bevorderen van deelname aan activiteiten.
  • Het bijhouden van een medewerkers administratie;
  • Het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

 1. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

 

 • Geen commercieel gebruik

De Stichting zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

 • Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Stichting kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot door de Stichting georganiseerde activiteiten, de website of delen ervan ontzeggen of de aangegane overeenkomst beëindigen.

 • Bewaren van persoonsgegevens

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 

 1. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De Stichting neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en inzage.

 

 1. Verwijzingen naar andere websites

De website van de Stichting kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De Stichting is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die bedrijven. De Stichting raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De advertenties op de website van de Stichting kunnen cookies gebruiken.

Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Stichting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

 

 1. Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens.

Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

 

U kunt uw verzoeken en/of vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Stichting via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij

de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

 

Wilt u geen nieuwsbrief meer te ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Stichting, dan kunt u gebruik maken van de afmeld mogelijkheid die is opgenomen in iedere nieuwsbrief die de Stichting verstuurt.

Wilt u geen e-mailberichten meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Stichting, dan kunt u dit kenbaar maken aan de secretaris van de Stichting via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 1. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van de Stichting behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

 

 1. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of

met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot

de secretaris van de Stichting via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Vastgesteld door het bestuur van Stichting Vraag & Aanbod

Datum: 16 mei 2018