Kringloopwinkel Vraag & Aanbod Wijchen

Goed Voor Elkaar!

Get Adobe Flash player

Stichting V&A: Staat van baten en lasten over 2021 (in K euro's)

         

Stichting V&A Wijchen

2021

2020

Baten

 

 

 

 

Netto omzet

 

257

 

241 

Inkoopwaarde

 

139

 

131

 

 

118

 

110 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

10

 

4

Som der bedrijfsopbrengsten

 

128

 

114 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Kosten personeel

15

 

21 

 

Afschrijving vaste activa

33

 

30 

 

Huisvestingskosten

12

 

28

 

Kantoorkosten

13

 

9

 

Kosten vervoermiddelen

8

 

12 

 

Verkoopkosten

4

 

 

Algemene kosten

14

 

15 

 

 

99

 

121

 

Baten minus lasten

 

30

 

-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële baten en lasten

 

 

 

 

Rentelasten en kosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse baten

 

0

0

 

Diverse lasten

0

 

-

 

 

 

0

 

0

 

     

 

Naar Goede Doelen

 

32

 

 

 

 

 

 

Overschot, resp. tekort

 

62

  -2