Kringloopwinkel Vraag & Aanbod Wijchen

Goed Voor Elkaar!

Get Adobe Flash player

 

 

Doelstelling/beleidsplan 2020-2024 voor kringloopwinkel Vraag en Aanbod Wijchen

Kringloopwinkel Vraag en Aanbod is een stichting met als doel om  goederen om niet  in te zamelen en tegen een kleine vergoeding aan te bieden aan mensen met een klein bestedingspatroon.Nadat alle kosten zijn verrekend schenkt de stichting jaarlijks een bedrag aan goede doelen. Hiervoor is een speciale commissie opgericht die de schenkingen volgens bepaalde richtlijnen vaststelt. Daarnaast is Vraag en Aanbod in staat door haar kringloopactiviteiten goederen een verlengde levensduur te geven om daarmee milieu te sparen en door dit hergebruik de hoeveelheid afval te verminderen. Ook biedt Vraag en Aanbod een werkplek voor gemotiveerde vrijwilligers om daarmee haar doelstellingen te realiseren.
Vraag en Aanbod begeleidt stagiaires om kennis op te doen met het bedrijfsleven.

Beleidsplan 2020-2024
Om de doelstellingen van Vraag en Aanbod te realiseren , blijven we met vrijwilligers werken op een professionele wijze. Dit betekent in de praktijk dat alle afdelingen van Vraag en Aanbod op deze wijze gaan werken.

Voorgenomen verbeteringsactiviteiten :
Winkel

- interne opleiding aan medewerkers ten einde de verkoop te bevorderen/klantvriendelijkheid

- maatregelen nemen tegen diefstal.

- het geven van leerwerkplaatsen en arbeidsritme voor mensen met afstand tot de markt

- professionele uitstraling van de winkel wat betreft inrichting, kwaliteit en klachtenafhandeling

- aanpassen van de winkelinrichting volgens de huidige eisen

- verbetering/uitbreiding van het product assortiment

- uitbreiding winkel activiteiten naar naast gelegen pand

Financiën

- Het zorgen voor een gezonde stichting gericht op duurzaamheid

- sparen voor het kopen in 2029 van de nu gehuurde panden (koopovereenkomst al getekend)

- verbetering van de financiële budgettering en rapportage

- verbetering van het prijsbeleid

Organisatie

- Verbetering van de communicatie : afdelingsbijeenkomsten met het bestuur en met eigen afdelingen

- twee wekelijks overleg met de coördinatoren

- proces kwaliteitsverbetering: wat gaat goed/kan beter

- regelgeving, aanpassen/herzien van protocollen

- evaluatie voortgang van de medewerkers en aanscherpen van het aannamebeleid

- verbeterde werkroosters

- herzien van taken en verantwoordelijkheden

- aanpassing organisatiestructuur

- vernieuwen van de website

Gebouwen

- Meerjarenplan voor het onderhoud van de gebouwen, in 2021 kozijnen vervangen en sleutelplan

- oriëntatie cq. uitbreiding alternatieve energievoorziening

Reeds gerealiseerde verbeteringen :

- maatregelen tegen diefstal

- het opstellen van protocollen voor diverse afdelingen

- het afsluiten van een textielcontract tegen betere financiële voorwaarden

- het uitvoeren van een fietsenproject in samenwerking met de gemeente

- financiële budgettering gericht op duurzaamheid

- maandelijks bestuursoverleg

- twee wekelijks overleg met de coördinatoren

- verbeterde werkroosters

- aanbrengen led-verlichting in de gebouwen

- aanbrengen zonnepaneelinstallatie

- vernieuwing dakbedekking gebouw K.O.