Kringloopwinkel Vraag & Aanbod Wijchen

Goed Voor Elkaar!

Get Adobe Flash player

De Stichting Wijchen Helpt Elkander (WHE) heeft een administratieve / financiële relatie met Stichting Vraag & Aanbod Wijchen. Alle activiteiten en het beleid van het bestuur wordt vanuit de Stichting Vraag & Aanbod Wijchen uitgevoerd, primair gericht op goed functioneren van Kringloopwinkel Wijchen en als afgeleide het ter beschikking stellen financiële middelen aan diverse instellingen en verenigingen: De goede doelen.

Doelstelling/beleidsplan 2020-2024 voor Wijchen helpt elkander;

Beleidsplan 2020-2024
Wijchen helpt elkander realiseert de doelstellingen van stichting Vraag en Aanbod. We werken met vrijwilligers op een professionele wijze.

Voorgenomen verbeteringsactiviteiten :
Winkel

- interne opleiding aan medewerkers ten einde de verkoop te bevorderen/klantvriendelijkheid

- maatregelen nemen tegen diefstal.

- het geven van leerwerkplaatsen en arbeidsritme voor mensen met afstand tot de markt

- professionele uitstraling van de winkel wat betreft inrichting, kwaliteit en klachtenafhandeling

- aanpassen van de winkelinrichting volgens de huidige eisen (gerealiseerd 28-05-2021)

- verbetering/uitbreiding van het product assortiment

- uitbreiding winkel activiteiten naar naast gelegen pand

Financiën

- Het zorgen voor een gezonde stichting gericht op duurzaamheid

- sparen voor het kopen in 2029 van de nu gehuurde panden (koopovereenkomst al getekend)

- verbetering van de financiële budgettering en rapportage

- verbetering van het prijsbeleid

Organisatie

- Verbetering van de communicatie : afdelingsbijeenkomsten met het bestuur en met eigen afdelingen

- twee wekelijks overleg met de coördinatoren

- proces kwaliteitsverbetering: wat gaat goed/kan beter

- regelgeving, aanpassen/herzien van protocollen

- evaluatie voortgang van de medewerkers en aanscherpen van het aannamebeleid

- verbeterde werkroosters

- herzien van taken en verantwoordelijkheden. (01--07-2021 aangepast aan de nieuw wet WBTR.)

- vernieuwen van de website

Gebouwen

- Meerjarenplan voor het onderhoud van de gebouwen, in 2021 kozijnen vervangen en nieuw sleutelplan (01-10-2021 gerealiseerd)

- oriëntatie cq. uitbreiding alternatieve energievoorziening

Reeds gerealiseerde verbeteringen :

- maatregelen tegen diefstal

- het opstellen van protocollen voor diverse afdelingen

- het afsluiten van een textielcontract tegen betere financiële voorwaarden

- het uitvoeren van een fietsenproject in samenwerking met de gemeente

- financiële budgettering gericht op duurzaamheid

- maandelijks bestuursoverleg

- twee wekelijks overleg met de coördinatoren

- verbeterde werkroosters

- aanbrengen led-verlichting in de gebouwen

- aanbrengen zonnepaneelinstallatie

- vernieuwing dakbedekking gebouw K.O.