Kringloopwinkel Vraag & Aanbod Wijchen

Goed Voor Elkaar!

Get Adobe Flash player

Algemeen

De activiteiten en doel van de stichting Wijchen Helpt Elkander (WHE) kunnen als volgt omschreven worden: het zonder winstoogmerk, op grond van een christelijke levensbeschouwing verlenen van diensten en hulp in de meest ruime zin van het woord aan eenieder die hulp behoeft en daarvoor in aanmerking komst en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. 

ANBI gegevens:
Stichting Wijchen Helpt Elkander
Kruisbergseweg 60
6601 DD WIjchen

RSIN/Fiscaal nummer: 813343355

Bestuurssamenstelling:
- Voorzitter: dhr. M. Wintjes
- Secretaris: mw. F. Yurun
- Penningmeester: dhr. A. Smid

Beloningsbeleid: Het bestuur ontvangt geen enkele beloning voor het uitoefenen van haar taken.

Beleidsplan:
zie beleidsplan Stichting Vraag en Aanbod.

Activiteitenverslag 

Zie separate pagina

Financiële verantwoording
Zie separate pagina